אורנית - אירועים ורעיונות

oranitevent.com

האתר שלנו באוויר!!! 

וכל זה בזכות האכפתיות, ההתעקשות, העקביות והסופר מקצועיות של צוות folyou! 

ידעתם לכוון ולהניע כדי שנגיע לרגע הזה של השקת האתר. 

תודה, תודה ושוב תודה!

אורנית בן זימרה ומשה בקר - 'אורנית אירועים ורעיונות'.

www.oranitevent.com

אורנית אירועים ורעיונות
אורנית אירועים ורעיונות